ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 13:06:05 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
13:04:23 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30 °C
62 %
0 PPM.
03/10/2022
13:04:09 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.3 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
12:59:31 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.1 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
12:59:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.2 °C
61 %
0 PPM.
03/10/2022
12:54:37 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.