ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 17:40:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
17:38:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.3 °C
52 %
0 PPM.
01/10/2022
17:35:59 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
17:33:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.3 °C
50 %
0 PPM.
01/10/2022
17:31:08 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.8 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
17:28:46 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.4 °C
51 %
0 PPM.