ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 19:44:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
19:42:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
27.9 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
19:41:06 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
55 %
0 PPM.
26/09/2022
19:41:02 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.8 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
19:37:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
26/09/2022
19:36:15 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.8 °C
55 %
0 PPM.