ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 24/06/2024 เวลา 17:44:15 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
24/06/2024
17:42:37 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
24.9 °C
52 %
595 PPM.
24/06/2024
17:41:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
31.7 °C
48 %
0 PPM.
24/06/2024
17:41:10 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
17:41:04 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
13 µg/m³
28.9 °C
39 %
0 PPM.
24/06/2024
17:40:03 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30 °C
53 %
0 PPM.
24/06/2024
17:39:51 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
9 µg/m³
31 °C
42 %
0 PPM.
24/06/2024
17:37:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
24.8 °C
52 %
603 PPM.
24/06/2024
17:36:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
31.7 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
17:36:18 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
31.9 °C
45 %
0 PPM.
24/06/2024
17:36:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
15 µg/m³
29.1 °C
40 %
0 PPM.
24/06/2024
17:35:10 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
29.9 °C
53 %
0 PPM.
24/06/2024
17:34:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
8 µg/m³
31 °C
42 %
0 PPM.
24/06/2024
17:32:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
24.8 °C
52 %
607 PPM.
24/06/2024
17:31:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
31.7 °C
47 %
0 PPM.
24/06/2024
17:31:26 น.
ตำแหน่งทดสอบ
10 µg/m³
31.8 °C
45 %
0 PPM.