ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 05:41:17 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
05:40:55 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
05:38:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
05:36:04 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
05:33:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
29/09/2022
05:31:13 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.