ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 06/10/2022 เวลา 18:30:31 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
06/10/2022
18:27:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.5 °C
61 %
0 PPM.
06/10/2022
18:27:28 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:26:26 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
06/10/2022
18:22:36 น.
IT-Zone
0 µg/m³
25.5 °C
59 %
0 PPM.
06/10/2022
18:22:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.6 °C
62 %
0 PPM.