ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 08:44:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
08:43:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
12 µg/m³
27.4 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
08:40:18 น.
งานซ่อมฯ
20 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
08:39:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
13 µg/m³
27.5 °C
54 %
0 PPM.
26/09/2022
08:35:27 น.
งานซ่อมฯ
19 µg/m³
31.6 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
08:34:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
11 µg/m³
27.8 °C
52 %
0 PPM.