ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 15:22:33 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
15:21:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28.2 °C
61 %
0 PPM.
07/10/2022
15:20:57 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.3 °C
59 %
0 PPM.
07/10/2022
15:20:29 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
07/10/2022
15:16:06 น.
IT-Zone
3 µg/m³
26.4 °C
59 %
0 PPM.
07/10/2022
15:15:38 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.