ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 08:10:21 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 94.87 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 109.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 109.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
08:09:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
39 µg/m³
30.7 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
08:09:43 น.
สำนักงานเลขานุการ
33 µg/m³
29.8 °C
58 %
0 PPM.
29/09/2023
08:09:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
23 µg/m³
30.3 °C
47 %
0 PPM.
29/09/2023
08:09:03 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
29.4 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2023
08:05:51 น.
IT-Zone
33 µg/m³
29.3 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
08:05:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
33 µg/m³
29.3 °C
69 %
0 PPM.
29/09/2023
08:04:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
37 µg/m³
30.7 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
08:04:48 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
22 µg/m³
30.3 °C
47 %
0 PPM.
29/09/2023
08:04:11 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
29.4 °C
63 %
0 PPM.
29/09/2023
08:00:59 น.
IT-Zone
0 µg/m³
29.3 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
08:00:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
36 µg/m³
29.3 °C
68 %
0 PPM.
29/09/2023
08:00:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
41 µg/m³
30.7 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
07:59:57 น.
สำนักงานเลขานุการ
30 µg/m³
29.7 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2023
07:59:56 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
26 µg/m³
30.3 °C
47 %
0 PPM.
29/09/2023
07:59:19 น.
งานซ่อมฯ
36 µg/m³
29.4 °C
64 %
0 PPM.