ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/07/2024 เวลา 21:09:08 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 67.09 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 73.50 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 97.01 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/07/2024
21:07:17 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
34 µg/m³
31.6 °C
60 %
0 PPM.
25/07/2024
21:06:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
24 µg/m³
26.1 °C
57 %
596 PPM.
25/07/2024
21:05:58 น.
ตำแหน่งทดสอบ
23 µg/m³
32.6 °C
46 %
0 PPM.
25/07/2024
21:05:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
20 µg/m³
32 °C
49 %
0 PPM.
25/07/2024
21:05:11 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
30 °C
58 %
0 PPM.
25/07/2024
21:05:08 น.
IT-Zone
35 µg/m³
29.6 °C
69 %
0 PPM.
25/07/2024
21:05:06 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
16 µg/m³
31.7 °C
43 %
0 PPM.
25/07/2024
21:02:24 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.6 °C
60 %
0 PPM.
25/07/2024
21:01:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
24 µg/m³
26.1 °C
56 %
601 PPM.
25/07/2024
21:01:05 น.
ตำแหน่งทดสอบ
25 µg/m³
32.6 °C
46 %
0 PPM.
25/07/2024
21:00:20 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
24 µg/m³
32.1 °C
49 %
0 PPM.
25/07/2024
21:00:19 น.
งานซ่อมฯ
23 µg/m³
30 °C
58 %
0 PPM.
25/07/2024
21:00:15 น.
IT-Zone
31 µg/m³
29.5 °C
69 %
0 PPM.
25/07/2024
21:00:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
13 µg/m³
31.7 °C
43 %
0 PPM.
25/07/2024
20:57:32 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
31.6 °C
60 %
0 PPM.