ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 18/07/2024 เวลา 22:35:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 88.46 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 114.00 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 77.78 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 69.23 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 99.15 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
18/07/2024
22:35:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
25 µg/m³
30.1 °C
54 %
0 PPM.
18/07/2024
22:34:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
30 µg/m³
25.7 °C
64 %
567 PPM.
18/07/2024
22:32:31 น.
IT-Zone
41 µg/m³
29.5 °C
75 %
0 PPM.
18/07/2024
22:32:30 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
18/07/2024
22:31:46 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
35 µg/m³
30.8 °C
71 %
0 PPM.
18/07/2024
22:31:46 น.
ตำแหน่งทดสอบ
27 µg/m³
30.2 °C
52 %
0 PPM.
18/07/2024
22:30:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
30.1 °C
54 %
0 PPM.
18/07/2024
22:29:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
30 µg/m³
25.7 °C
64 %
570 PPM.
18/07/2024
22:29:14 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
21 µg/m³
31.4 °C
50 %
0 PPM.
18/07/2024
22:27:39 น.
งานซ่อมฯ
25 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
18/07/2024
22:27:39 น.
IT-Zone
42 µg/m³
29.5 °C
77 %
0 PPM.
18/07/2024
22:26:54 น.
ตำแหน่งทดสอบ
26 µg/m³
30.3 °C
52 %
0 PPM.
18/07/2024
22:26:54 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
36 µg/m³
30.8 °C
71 %
0 PPM.
18/07/2024
22:25:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
25 µg/m³
30.1 °C
54 %
0 PPM.
18/07/2024
22:24:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
29 µg/m³
25.7 °C
63 %
573 PPM.