ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 17:59:00 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
17:58:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
28.1 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
17:58:20 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
31.6 °C
66 %
0 PPM.
27/09/2022
17:55:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
17:53:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
8 µg/m³
28.1 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2022
17:53:28 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
31.6 °C
66 %
0 PPM.