ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 17:15:02 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
17:13:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.3 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
17:12:47 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.1 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
17:12:11 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.
07/10/2022
17:08:39 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.5 °C
53 %
0 PPM.
07/10/2022
17:07:56 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.1 °C
57 %
0 PPM.