ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2023 เวลา 13:33:26 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 71.37 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 62.82 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 75.64 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 82.05 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2023
13:32:41 น.
IT-Zone
18 µg/m³
28.4 °C
56 %
0 PPM.
01/10/2023
13:32:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.2 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2023
13:31:57 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
27 µg/m³
31.9 °C
65 %
0 PPM.
01/10/2023
13:31:43 น.
งานซ่อมฯ
24 µg/m³
30.4 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
13:30:58 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
29.9 °C
41 %
0 PPM.
01/10/2023
13:27:49 น.
IT-Zone
14 µg/m³
28.4 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2023
13:27:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
22 µg/m³
28.3 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2023
13:27:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
29 µg/m³
31.9 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
13:26:51 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.4 °C
64 %
0 PPM.
01/10/2023
13:26:07 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
30 °C
41 %
0 PPM.
01/10/2023
13:22:57 น.
IT-Zone
16 µg/m³
28.4 °C
57 %
0 PPM.
01/10/2023
13:22:52 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
21 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2023
13:22:12 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
24 µg/m³
31.8 °C
66 %
0 PPM.
01/10/2023
13:21:59 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
30.4 °C
63 %
0 PPM.
01/10/2023
13:21:15 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
30 °C
41 %
0 PPM.