ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 10:26:30 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
10:25:41 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
60 %
0 PPM.
30/09/2022
10:25:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.8 °C
62 %
0 PPM.
30/09/2022
10:22:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
30/09/2022
10:20:49 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
61 %
0 PPM.
30/09/2022
10:20:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.7 °C
61 %
0 PPM.