ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 18:52:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
18:52:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.9 °C
53 %
0 PPM.
29/09/2022
18:52:43 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
31 °C
65 %
0 PPM.
29/09/2022
18:49:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
29.6 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2022
18:47:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.
29/09/2022
18:47:51 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.9 °C
65 %
0 PPM.