ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 11:32:41 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
11:32:01 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
03/10/2022
11:31:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.5 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
11:30:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.7 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
11:27:10 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.3 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
11:26:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
5 µg/m³
29.4 °C
64 %
0 PPM.