ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2023 เวลา 06:50:12 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 33.33 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 29.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 20.83 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2023
06:49:27 น.
IT-Zone
8 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:49:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2023
06:47:44 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:46:51 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:46:10 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
06:44:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
7 µg/m³
29.2 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2023
06:44:35 น.
IT-Zone
10 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:42:52 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:41:59 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:41:19 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2023
06:39:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29.2 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2023
06:39:43 น.
IT-Zone
9 µg/m³
29.4 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2023
06:38:00 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
5 µg/m³
30.3 °C
46 %
0 PPM.
04/10/2023
06:37:07 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
31.1 °C
70 %
0 PPM.
04/10/2023
06:36:27 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
29.3 °C
63 %
0 PPM.