ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 22:34:13 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
22:33:25 น.
IT-Zone
1 µg/m³
27 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
22:33:07 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.2 °C
69 %
0 PPM.
07/10/2022
22:29:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.1 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
22:28:34 น.
IT-Zone
2 µg/m³
27 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
22:27:54 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.2 °C
68 %
0 PPM.