ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 16:11:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
16:09:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
16:07:02 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.7 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
16:04:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
16:02:10 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
15:59:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.