ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2023 เวลา 06:20:34 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2023
06:18:27 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:16:43 น.
IT-Zone
6 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2023
06:16:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
29 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:16:40 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
9 µg/m³
30 °C
71 %
0 PPM.
27/09/2023
06:16:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.4 °C
49 %
0 PPM.
27/09/2023
06:13:36 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:11:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:11:50 น.
IT-Zone
4 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2023
06:11:48 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
30 °C
71 %
0 PPM.
27/09/2023
06:11:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
29.4 °C
49 %
0 PPM.
27/09/2023
06:08:44 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
29.3 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:06:58 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
6 µg/m³
28.9 °C
64 %
0 PPM.
27/09/2023
06:06:58 น.
IT-Zone
5 µg/m³
28.4 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2023
06:06:56 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
30 °C
71 %
0 PPM.
27/09/2023
06:06:38 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.4 °C
49 %
0 PPM.