ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/09/2023 เวลา 12:08:22 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 16.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/09/2023
12:07:27 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.2 °C
71 %
0 PPM.
23/09/2023
12:07:17 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
4 µg/m³
29.3 °C
50 %
0 PPM.
23/09/2023
12:06:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.7 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2023
12:06:49 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
12:05:24 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.4 °C
57 %
0 PPM.
23/09/2023
12:02:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.2 °C
72 %
0 PPM.
23/09/2023
12:02:25 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
29.8 °C
50 %
0 PPM.
23/09/2023
12:01:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
12:01:57 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
12:00:32 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.4 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2023
11:57:44 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.2 °C
72 %
0 PPM.
23/09/2023
11:57:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
30.1 °C
51 %
0 PPM.
23/09/2023
11:57:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2023
11:57:06 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
11:55:40 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.4 °C
60 %
0 PPM.