ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 27/09/2022 เวลา 15:55:38 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
27/09/2022
15:53:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
27/09/2022
15:52:04 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
27/09/2022
15:51:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
28 °C
57 %
0 PPM.
27/09/2022
15:48:31 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
27/09/2022
15:47:13 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.