ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 17:00:16 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
16:58:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.1 °C
55 %
0 PPM.
07/10/2022
16:58:13 น.
IT-Zone
2 µg/m³
26.2 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
16:57:37 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.1 °C
64 %
0 PPM.
07/10/2022
16:54:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28.3 °C
56 %
0 PPM.
07/10/2022
16:53:22 น.
IT-Zone
0 µg/m³
26.2 °C
57 %
0 PPM.