ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 02:25:10 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
02:23:03 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
02:20:47 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
02:18:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
02:15:56 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
02:13:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.