ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 28/09/2022 เวลา 10:34:00 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
28/09/2022
10:31:17 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
10:29:23 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
10:26:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
28/09/2022
10:24:32 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
31.4 °C
66 %
0 PPM.
28/09/2022
10:21:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
3 µg/m³
27.8 °C
59 %
0 PPM.