ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 08:29:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
08:27:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
08:25:02 น.
งานซ่อมฯ
10 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
08:22:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
08:20:11 น.
งานซ่อมฯ
9 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
08:17:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.