ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 25/09/2022 เวลา 00:23:24 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
25/09/2022
00:22:23 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.2 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2022
00:21:12 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
25/09/2022
00:17:31 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
31.2 °C
64 %
0 PPM.
25/09/2022
00:16:21 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
25/09/2022
00:12:40 น.
งานซ่อมฯ
7 µg/m³
31.2 °C
64 %
0 PPM.