ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 05/10/2022 เวลา 12:31:44 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
05/10/2022
12:31:19 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.5 °C
63 %
0 PPM.
05/10/2022
12:30:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
28.8 °C
68 %
0 PPM.
05/10/2022
12:29:36 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28.3 °C
59 %
0 PPM.
05/10/2022
12:26:27 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
29.4 °C
61 %
0 PPM.
05/10/2022
12:25:23 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
4 µg/m³
28.7 °C
68 %
0 PPM.