ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 19:59:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
19:59:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2022
19:56:58 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
19:54:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.
01/10/2022
19:52:07 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
19:49:42 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
59 %
0 PPM.