ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2023 เวลา 16:07:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 56.41 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 79.91 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 54.27 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 126.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 126.50 อากาศไม่ดีต่อกลุ่มเสี่ยง

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2023
16:07:05 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
46 µg/m³
32 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
16:06:38 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
14 µg/m³
28.9 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
16:06:11 น.
งานซ่อมฯ
26 µg/m³
27.9 °C
68 %
0 PPM.
29/09/2023
16:03:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
26 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2023
16:02:59 น.
IT-Zone
15 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
16:02:13 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
43 µg/m³
32 °C
70 %
0 PPM.
29/09/2023
16:01:47 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
29 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
16:01:20 น.
งานซ่อมฯ
27 µg/m³
27.8 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2023
15:58:22 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
28 µg/m³
28.6 °C
60 %
0 PPM.
29/09/2023
15:58:07 น.
IT-Zone
17 µg/m³
29.8 °C
62 %
0 PPM.
29/09/2023
15:57:21 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
38 µg/m³
31.9 °C
71 %
0 PPM.
29/09/2023
15:56:55 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
17 µg/m³
29 °C
43 %
0 PPM.
29/09/2023
15:56:28 น.
งานซ่อมฯ
30 µg/m³
27.7 °C
64 %
0 PPM.
29/09/2023
15:53:30 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
30 µg/m³
28.7 °C
59 %
0 PPM.
29/09/2023
15:53:15 น.
IT-Zone
25 µg/m³
29.7 °C
61 %
0 PPM.