ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 23/09/2023 เวลา 18:58:00 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 0.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
23/09/2023
18:56:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.3 °C
72 %
0 PPM.
23/09/2023
18:55:55 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.8 °C
46 %
0 PPM.
23/09/2023
18:55:26 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.7 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2023
18:55:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.9 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2023
18:54:23 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
18:51:28 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.3 °C
72 %
0 PPM.
23/09/2023
18:51:03 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
0 µg/m³
29.8 °C
46 %
0 PPM.
23/09/2023
18:50:34 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.7 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2023
18:50:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2023
18:49:30 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
23/09/2023
18:46:36 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
2 µg/m³
30.3 °C
72 %
0 PPM.
23/09/2023
18:46:12 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
1 µg/m³
29.7 °C
46 %
0 PPM.
23/09/2023
18:45:42 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.6 °C
63 %
0 PPM.
23/09/2023
18:45:41 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.8 °C
58 %
0 PPM.
23/09/2023
18:44:37 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.