ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 01/10/2022 เวลา 23:41:11 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
01/10/2022
23:40:28 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
23:37:56 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2022
23:35:37 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.
01/10/2022
23:33:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
27.9 °C
60 %
0 PPM.
01/10/2022
23:30:45 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.6 °C
67 %
0 PPM.