ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/09/2023 เวลา 19:38:37 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 50.00 อากาศดี

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/09/2023
19:38:26 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
6 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
19:36:34 น.
สำนักงานเลขานุการ
40 µg/m³
26.7 °C
59 %
0 PPM.
21/09/2023
19:36:34 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
19:35:34 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.2 °C
45 %
0 PPM.
21/09/2023
19:34:45 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.4 °C
55 %
0 PPM.
21/09/2023
19:34:43 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.4 °C
54 %
0 PPM.
21/09/2023
19:33:34 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
19:31:42 น.
งานซ่อมฯ
14 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
19:31:41 น.
สำนักงานเลขานุการ
86 µg/m³
26.5 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
19:30:41 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.5 °C
45 %
0 PPM.
21/09/2023
19:29:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.5 °C
55 %
0 PPM.
21/09/2023
19:29:51 น.
IT-Zone
0 µg/m³
28.5 °C
54 %
0 PPM.
21/09/2023
19:28:42 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
5 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
19:26:51 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
19:25:50 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.7 °C
46 %
0 PPM.