ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 17:58:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
17:57:26 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
17:56:30 น.
IT-Zone
1 µg/m³
25.9 °C
58 %
0 PPM.
07/10/2022
17:55:54 น.
งานซ่อมฯ
5 µg/m³
30.2 °C
65 %
0 PPM.
07/10/2022
17:52:32 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
2 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
07/10/2022
17:51:39 น.
IT-Zone
1 µg/m³
26 °C
58 %
0 PPM.