ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 08:42:28 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
08:41:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
08:39:36 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
08:36:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28.1 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
08:34:44 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.6 °C
66 %
0 PPM.
02/10/2022
08:32:08 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.