ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 23:13:58 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
23:09:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
26/09/2022
23:09:54 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
26/09/2022
23:05:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
10 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.
26/09/2022
23:05:02 น.
งานซ่อมฯ
15 µg/m³
30.9 °C
62 %
0 PPM.
26/09/2022
23:00:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
7 µg/m³
28.1 °C
58 %
0 PPM.