ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 16:30:48 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
16:28:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
16:26:28 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
16:24:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
04/10/2022
16:21:36 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.1 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
16:19:14 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28 °C
60 %
0 PPM.