ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 30/09/2022 เวลา 15:41:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
30/09/2022
15:41:23 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.1 °C
71 %
0 PPM.
30/09/2022
15:39:50 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.
30/09/2022
15:38:05 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
52 %
0 PPM.
30/09/2022
15:36:32 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.1 °C
70 %
0 PPM.
30/09/2022
15:34:59 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
29.6 °C
63 %
0 PPM.