ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 14:40:07 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
14:39:33 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.8 °C
64 %
0 PPM.
04/10/2022
14:36:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.3 °C
57 %
0 PPM.
04/10/2022
14:34:42 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
29.9 °C
65 %
0 PPM.
04/10/2022
14:31:49 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.4 °C
60 %
0 PPM.
04/10/2022
14:29:50 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
29.8 °C
68 %
0 PPM.