ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 22:02:25 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
21:59:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
21:58:55 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
21:54:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.2 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
21:54:04 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
03/10/2022
21:49:34 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.