ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 00:19:49 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
00:15:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
00:15:03 น.
งานซ่อมฯ
3 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
00:10:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.
04/10/2022
00:10:12 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.7 °C
66 %
0 PPM.
04/10/2022
00:05:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
28.1 °C
59 %
0 PPM.