ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 16/06/2024 เวลา 17:07:23 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 58.55 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 37.50 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 86.32 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 41.67 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 45.83 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
16/06/2024
17:07:15 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
33 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
17:06:31 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
17:06:28 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.5 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
17:05:13 น.
ตำแหน่งทดสอบ
8 µg/m³
32.9 °C
49 %
0 PPM.
16/06/2024
17:05:11 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
9 µg/m³
32.7 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
17:04:54 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
16 µg/m³
28.5 °C
77 %
408 PPM.
16/06/2024
17:02:23 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
11 µg/m³
33 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
17:01:39 น.
งานซ่อมฯ
16 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
17:01:36 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
10 µg/m³
35.6 °C
53 %
0 PPM.
16/06/2024
17:00:21 น.
ตำแหน่งทดสอบ
11 µg/m³
33 °C
49 %
0 PPM.
16/06/2024
17:00:19 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
10 µg/m³
32.7 °C
52 %
0 PPM.
16/06/2024
16:59:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
15 µg/m³
28.5 °C
77 %
407 PPM.
16/06/2024
16:57:31 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
10 µg/m³
33 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
16:56:43 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
32.7 °C
63 %
0 PPM.
16/06/2024
16:56:40 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
11 µg/m³
35.5 °C
53 %
0 PPM.