ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 03/10/2022 เวลา 12:02:04 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
03/10/2022
12:01:09 น.
งานซ่อมฯ
6 µg/m³
30.3 °C
64 %
0 PPM.
03/10/2022
12:00:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
29.3 °C
59 %
0 PPM.
03/10/2022
11:59:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
03/10/2022
11:56:18 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.3 °C
65 %
0 PPM.
03/10/2022
11:55:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
29.4 °C
59 %
0 PPM.