ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 04/10/2022 เวลา 16:39:57 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
04/10/2022
16:38:40 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
16:36:11 น.
งานซ่อมฯ
2 µg/m³
30.3 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
16:33:48 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
28 °C
62 %
0 PPM.
04/10/2022
16:31:20 น.
งานซ่อมฯ
1 µg/m³
30.2 °C
63 %
0 PPM.
04/10/2022
16:28:57 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
1 µg/m³
27.9 °C
62 %
0 PPM.