ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 26/09/2022 เวลา 01:44:47 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
26/09/2022
01:42:39 น.
งานซ่อมฯ
12 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
01:41:24 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
8 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
01:37:47 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.5 °C
65 %
0 PPM.
26/09/2022
01:36:33 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
9 µg/m³
28.1 °C
60 %
0 PPM.
26/09/2022
01:32:55 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
31.4 °C
65 %
0 PPM.