ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 29/09/2022 เวลา 11:07:14 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
29/09/2022
11:06:20 น.
งานซ่อมฯ
4 µg/m³
30.3 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
11:05:07 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
1 µg/m³
28.6 °C
66 %
0 PPM.
29/09/2022
11:04:44 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
0 µg/m³
27.8 °C
50 %
0 PPM.
29/09/2022
11:01:29 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.3 °C
57 %
0 PPM.
29/09/2022
11:00:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
0 µg/m³
28.4 °C
66 %
0 PPM.