ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 02/10/2022 เวลา 06:45:20 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
02/10/2022
06:45:18 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
6 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:43:04 น.
งานซ่อมฯ
0 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:40:27 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.
02/10/2022
06:38:12 น.
งานซ่อมฯ
11 µg/m³
30.5 °C
67 %
0 PPM.
02/10/2022
06:35:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
5 µg/m³
28 °C
61 %
0 PPM.