ระบบสถิติปริมาณฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 07/10/2022 เวลา 08:43:54 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2

ตำแหน่ง IT-Zone

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
07/10/2022
08:42:19 น.
IT-Zone
7 µg/m³
27.5 °C
74 %
0 PPM.
07/10/2022
08:42:16 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
27.7 °C
57 %
0 PPM.
07/10/2022
08:42:10 น.
งานซ่อมฯ
8 µg/m³
30.8 °C
68 %
0 PPM.
07/10/2022
08:37:28 น.
IT-Zone
7 µg/m³
27.5 °C
74 %
0 PPM.
07/10/2022
08:37:25 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 1
4 µg/m³
28 °C
56 %
0 PPM.