ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ - Dashboard
ขอเชิญประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองสำนักวิทยบริการ คลิกเพื่อประเมิน!

 สถานะปริมาณฝุ่นละออง (PM2.5) ภายในสำนักวิทยบริการ วันที่ 21/09/2023 เวลา 19:08:06 น.

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 1
[CC:5X:XX:XX:X3:AF]

AQI 25.00 อากาศดี

ตำแหน่ง โถงอ่านหนังสือชั้น 2
[E8:9X:XX:XX:X4:B3]

AQI 8.33 อากาศดี

ตำแหน่ง IT-Zone
[E8:9X:XX:XX:XA:EA]

AQI 4.17 อากาศดี

ตำแหน่ง งานซ่อมฯ
[34:9X:XX:XX:XB:C9]

AQI 52.14 อากาศปานกลาง

ตำแหน่ง ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
[48:5X:XX:XX:X8:1E]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
[34:9X:XX:XX:XB:C2]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง สำนักงานบริหาร
[34:9X:XX:XX:XA:20]

AQI 12.50 อากาศดี

ตำแหน่ง หน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
[BC:DX:XX:XX:XC:B0]

AQI 33.33 อากาศดี

ข้อมูลสภาพอากาศล่าสุด


วันที่
เวลา
ตำแหน่ง
ฝุ่น
อุณหภูมิ
ความชื้น
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์
21/09/2023
19:07:23 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
19:07:05 น.
สำนักงานเลขานุการ
103 µg/m³
25.7 °C
51 %
0 PPM.
21/09/2023
19:06:23 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
28.1 °C
50 %
0 PPM.
21/09/2023
19:05:35 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
2 µg/m³
28.5 °C
54 %
0 PPM.
21/09/2023
19:05:31 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.7 °C
54 %
0 PPM.
21/09/2023
19:04:22 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
3 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
19:02:31 น.
งานซ่อมฯ
13 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
19:01:31 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
2 µg/m³
28.1 °C
49 %
0 PPM.
21/09/2023
19:00:43 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.5 °C
54 %
0 PPM.
21/09/2023
19:00:39 น.
IT-Zone
1 µg/m³
28.8 °C
54 %
0 PPM.
21/09/2023
18:59:30 น.
ห้องกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
4 µg/m³
30.6 °C
69 %
0 PPM.
21/09/2023
18:57:39 น.
งานซ่อมฯ
17 µg/m³
29.2 °C
60 %
0 PPM.
21/09/2023
18:57:17 น.
สำนักงานเลขานุการ
5 µg/m³
26.7 °C
53 %
0 PPM.
21/09/2023
18:56:39 น.
ที่นั่งอ่านหนังสือด้านตะวันออก
3 µg/m³
28.2 °C
46 %
0 PPM.
21/09/2023
18:55:51 น.
โถงอ่านหนังสือชั้น 2
3 µg/m³
28.6 °C
55 %
0 PPM.